Brilio.net - Sholawat Badar merupakan doa yang diawali dengan sholawat bersikan tawassul yang menyebut nama Allah dan junjungan Nabi Muhammad. Sholawat Badar adalah hasil karya Kiyai Ali Manshur.

Dengan membaca sholawat Badar tak hanya akan mendapatkan pahala, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Sholawat adalah salah satu jenis puji-pujian yang dibacakan sebagai salah satu amalan baik setiap hari.

Lebih lanjut, berikut bacaan doa sholawat Badar lengkap beserta terjemahannya, dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada Selasa (26/4).

Doa sholawat Badar.

Doa sholawat Badar © 2022 berbagai sumber

foto: istimewa

"Shalaatullaah Salaamul laah 'Alaa Thaaha Rasuulillaah

Shalaatullaah Salaamullaah 'Alaa Yaa Siin Habiibillaah

Tawassalnaa Bibismi llaah Wabil Haadi Rasuulillaah

Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah

Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahi Najjinaa Waksyif Jamii'a Adziyyatin Wahrif

Makaa idal 'idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahi Naffisil Kurbaa Minal'Ashiina Wal'Athbaa

Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Wakam Min Rahmatin Washalat Wakam Min Dzillatin Fashalat

Wakam Min Ni'matin Washalat Bi Ahlil Bailri Yaa Allaah

Wakam Aghnaita Dzal 'Umri Wakam Autaita D'Zal Faqri

Wakam'Aafaita Dzal Wizri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Laqad Dlaaqat'Alal Oalbi Jamii'ul Ardli Ma' Rahbi

Fa Anji Minal Balaas Sha'bi Bi Ahlil Badri Yaa Allah

Atainaa Thaalibir Rifdi Wajullil Khairi Was Sa'di

Fawassi' Minhatal Aidii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Falaa Tardud Ma'al Khaibah Balij'Alnaa'Alath Thaibah

Ayaa Dzal 'lzzi Wal Haibah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Wain Tardud Faman Ya-Tii Binaili Jamii'i Haajaati

Ayaa jalail mulimmaati Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahighfir Wa Akrimnaa Binaili Mathaalibin Minnaa

Wadaf i Masaa-Atin 'Annaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Illaahii Anta Dzuu Luthfin Wadzuu Fadl-Lin Wadzuu 'Athfin

Wakam Min Kurbatin Tanfii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Washalli Alan Nabil Barri Bilaa Addin Walaa Hashri

Wa Aali Saadatin Ghurri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah."

Artinya:

"Rahmat dan keselamatan Allah, semoga tetap untuk Nabi Thaaha utusan Allah, rahmat dan keselamatan Allah, semoga tetap untuk Nabi Yasin kekasih Allah.

Kami berwasilah dengan berkah 'Basmalah', dan dengan Nabi yang menuniukkan lagi utusan Allah, dan seluruh orang yang berjuang karena Allah, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan ummat, dari bencana dan siksa dan dari susah dan kesempitan, sebab berkahnya sahabat ahli bariar ya Allah.

Ya AIlah semoga Engkau selamatkan kami dari semua yang menyakitkan, dan semoga Engkau (Allah) menjauhkan tipu dan daya musuh-musuh, dan semoga Engkau mengasihi kami sebab berkahnya sahabat Ahli Badar Ya Allah.

Ya Allah, semoga Engkau menghilangkan beberapa kesusahan dari orang-orang yang bermaksiat dan semua kerusakan, dan semoga Engkau hitangkan semua bencana dan wabah penyakit sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah

Maka sudah beberapa rahmat yang telah berhasil dan sudah beberapa dari kehinaan yang dihilangkan, sudah banyak dari nikmat yang telah sampai, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Sudah berapa kati Engkau (Allah) memberi kekayaan orang yang makmur dan berapa kati Engkau (Allah) memberi nikmat kepada orang yang fakir dan berapa kali Engkau (Allah) mengampuni orang yang berdosa, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Sungguh hati manusia merasa sempit di atas tanah yang luas ini karena banyakhya marabahaya yang mengerikan, dan malapetaka yang menghancurkan, semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengerikan, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Kami datang dengan memohon pemberian/pertolongan dan memohon agungnya kebaikan dan keuntungan. Semoga Allah meluaskan anugerah (keni’matan) yang melimpah-limpah, dari sebab berkahnya ahli Badar ya Allah.

Maka janganlah Engkau (Allah) menolak kami menjadi rugi besar, bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik, dan selalu bersuka ria.

Wahai Dzat yang punya keagungan (kemenangan), dengan sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Jika Engkau (Allah) terpaksa menolak hamba, maka kepada siapakah kami akan datang mohon dengan mendapat semua hajat kami.

Wahai Dzat yang menghilangkan beberapa bencana dunia dan akhirat, hilangkan bencana-bencana hamba lantaran berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Ya Allah, semoga Engkau rnengampuni kami dan memuliakan diri kami, dengan mendapat hasil beberapa permahonan kami, dan menolak keburukan-keburukan dari kami, dengan mendapat berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.

Ya Allah, Engkaulah yang punya belas kasihan, dan punya keutamaan (anugerah) lagi kasih sayang, sudah banyaklah kesusahan yang hilang, dari sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah."

(brl/pep)

RECOMMENDED BY EDITOR