Brilio.net - Berdoa menjadi salah satu cara untuk selalu dekat dengan Allah SWT. Umat muslin dianjurkan selalu berdoa dalam berbagai kesempatan. Banyak sekali doa sehari-hari yang dalam ajaran oleh Islam. Mulai dari doa sebelum tidur, bangun tidur, masuk dan keluar kamar mandi, doa ketika bersin, dan masih banyak lagi.

Jika seorang muslim selalu membaca doa setiap harinya, maka hati akan terasa tenang karena merasa Allah selalu menjaganya. Hal ini kemudian membangun aura positif sehingga apapun yang dikerjakan menjadi lebih mudah dan cepat.

Pagi hari merupakan waktu tempat untuk berdoa, karena pagi merupakan awal dari segalanya. Jika pagi berjalan dengan buruk, maka hari-hari pun menjadi semakin memburuk. Oleh karenanya berdoa ketika pagi hari agar hati tenang dan bisa menjalani banyak aktivitas dengan benar tanpa ada hambatan.

Salah satu doa yang bisa dibaca di pagi hari adalah doa agar terhindar dari sempitnya dunia. Berikut doanya:

ANDA MUNGKIN MENYUKAI INI

Doa agar terhindar dari sempitnya dunia Berbagai sumber

foto: istimewa

Allahumma inni a’udzubika min dliqid dunya wa dliqi yaumil qiyamah

Artinya: "Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat."

Bacaan dzikir pagi dan petang sesuai sunah

Dalam Alquran dijelaskan bahwa waktu yang baik untuk berdzikir adalah pagi dan petang, sebagai mana dalam surah Al Ahzab ayat 42-43 yang artinya:

"Dan bertasbihlah kepada Nya diwaktu pagi dan sore. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat Nya (memohonkan ampun untukmu). supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman."

Kemudian dalam surah Ar Rum ayat 17 yang artinya:

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan waktu kamu berada di waktu pagi hari."

Keutamaan dzikir

Keutamaan dzikir pun telah dijelaskan dalam hadist, sebagaimana Rasulullah bersabda:

"Aku duduk bersama orang-orang yang berdzikir kepada Allah mulai dari waktu sholat Shubuh hingga terbit matahari lebih aku cintai daripada memerdekakan empat orang budak dari putra Nabi Ismail AS. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berdzikir kepada Allah mulai dari waktu sholat Ashar sampai terbenam matahari lebih aku cintai daripada memerdekakan empat orang budak."

Tak hanya itu, dzikir juga merupakan amalan yang bisa mengangkat derajat muslim dan memberikan ketenangan jiwa, sebagaimana dalam hadits:

"Maukah aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci disisi Raja-mu (Allah) dan paling mengangkat derajatmu; lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, Para sahabat yang hadir berkata: Mau(wahai Rasulullah) Beliau bersabda: Dzikir kepada Allah Yang Mahatinggi." (HR Tirmidzi).

Mengetahui keutamaan tersebut, sayang sekali jika kita sebagai seorang muslim melewatkan amalan yang luar biasa ini. Apalagi di Bulan Suci Ramadhan seperti sekarang.

Dihimpun brilio.net dari berbagai sumber pada Rabu (29/4), berikut bacaan dzikir pagi dan petang lengkap dengan artinya.

Doa agar terhindar dari sempitnya dunia Berbagai sumber

foto: istimewa

"Bismillahilladzii laa yadhurru ma'asmihi syai-un fil ardhi wa laa fissamaa-i, wa huwassamii'ul 'alimm."

Artinya: "Dengan nama Allah, yang bila namaNya disebut, segala sesuatu yang berada dibumi dan di langit tidak akan berbahaya, Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Membaca ayat kursi.

Doa agar terhindar dari sempitnya dunia Berbagai sumber

foto: istimewa

"Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumm, laa ta`khuduhuu sinatun wa laa naum, lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi, man dzalladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih, ya'lamu maa bainaa aidiihiim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-in min 'ilmihii ilaa bimaa syaa-a, wa si'a kursiyyuhussamaawaati wal ardhi, wa laa ya-uuduhu hifzhuhumaa wa huswal 'aliyyul 'azhiim"

Artinya: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (Makhluk Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang ada dilangit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisiNya tanpa seizinNya. Dia mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan dibelakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Membaca surah Al Iklash, Al Falaq dan Surah An Naas, masing-masing sebanyak 3 kali seperti pada sabda Rasulullah:

"Bacalah Surat Al Ikhlash, Al Falaq dan An Nas, di waktu pagi dan sore sebanyak 3 kali. Itu cukup bagimu untuk mencegah semua marabahaya." (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

"Hasbiyallahu laa ilaaha illaa huwa, 'alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul 'arsyil 'azhiim"

Artinya: "Cukuplah bagiku Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, Dialah Tuhan Arsy yang sangat agung."

Doa agar terhindar dari sempitnya dunia Berbagai sumber

foto: istimewa

"Allahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta, khalaqtanii wa anaa 'abduka, wa anaa 'alaa 'ahdika mastatha'tu, a'uudzubika min syarrimaa shana'tu, abuu-u laka bini'matika 'alayya, wa abuu-u laka bidzanbii, faghfirlii fa-innahuu la yaghfirudzdzunuuba illaa anta."

Artinya: "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambaMU, aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengkui segala nikmatMu kepadaku dan aku mengakui semua dosaku, oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosakecuali Engkau."

"Allahumma 'aafinii fii badanii, allahumma 'aafinii fii sam'ii, allahumma 'aafinii fii basharii, laa ilaaha illaa anta. Allahumma innii a'uudzubika minal kufri wal faqri, allahumma innii, allahumma innii a'uudzubika min 'adzaabil qabri, laa ilaaha illaa anta."

Artinya: "Ya Allah, selamtkanlah tubuhku (dari penyakit maksiat dan segala yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku, Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan yang layak disemabah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau."

"Laa ilaaha illaallahu wahdahuu laa syariika lahuu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir."

Artinya: "Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagiNya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milikNya, Dia mampu menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu."

"Laa ilaaha illaallahu wahdahuu laa syariika lahuu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir"

Artinya: "Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagiNya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milikNya, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu"

Doa agar terhindar dari sempitnya dunia Berbagai sumber

foto: istimewa

"Allahumma inni as-alukal 'afwa wal'aafiyati fiiddunyaa wal aakhirati, allahumma inni as-alukal 'afwa wal'aafiyati fii diinii wa dunya ya wa ahlii wa maalii, wa 'an yamiinii wa 'an syimaalii, wa min fauqii wa a'uudzubika bi'azhamatika an ughtala min tahtii."

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padaMu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku memohon padaMu ampunan dan keselamatan dalam Agama, Dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat (aib dan kekurangan)ku dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku, serta aku memohon perlindungan dengan keagunganMu agar tidak disambar (hal buruk) dari bawahku."

Doa agar terhindar dari sempitnya dunia Berbagai sumber

foto: istimewa

"Allahumma 'aalimal ghaibi wasy-syahaadati, faathirassamaawaati wal ardh, rabba kulli syai-in wa maliikah, asyhadu an laa ilaaha illaa anta, a'uudzubika min syarri nafsii, wa syarrisy syithaani wa syirkih(i), wa an aqtarifa 'alaa nafsii suu-an, au ajurrahu ilaa muslim"

Artinya: "Ya Allah, yang Maha Mengetahui hal gaib dan nyata, wahai Pencipta langit dan bumi, Tuhan dan raja dari segala sesuatu. Aku bersaksi tiada sesmbahan nyang berhak disembah melainkan Engkau. Aku berlindung dari keburukan diriku, setan dan para sekutunya, (aku juga berlindung kepadaMu) agar tidak mendatangkan keburukan kepada diriku sendiri atau kepada muslim lainnya."

Doa agar terhindar dari sempitnya dunia Berbagai sumber

foto: istimewa

"Yaa hayyu yaa qayyuum, birahmatika astaghii-tsu, ashlih lii sya`nii kullah, wa laa takilnii ilaa nafsii tharfata 'ainin abadan."

Artinya: "Wahai (Tuhan) Yang Maha Hidup, yang terus menerus mengurus makhlukNya, dengan rahmat Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah semua urusanku, dan janganlah sedikitpun Engkau biarkan hal itu bersandar padaku."

"Subhaanallahi wa bihamdihi"

Doa agar terhindar dari sempitnya dunia Berbagai sumber

foto: istimewa

"Laa ilaaha illaallahu wahdahuu laa syariika lahuu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir"

Artinya: "Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagiNya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milikNya, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu."

"Subhaanallah" (dibaca 100 x)

"Alhamdulillah" (dibaca 100 x)

"Allahu akbar" (dibaca 100 x)

Artinya :

"Maha suci Allah"

"Segala puji bagi Allah"

"Maha Besar Allah"

Artinya: "Maha suci Allah, dengan segala pujianku untukNya."

(brl/guf)

RECOMMENDED BY EDITOR