Brilio.net - Sebelum menjalani aktivitas, umat muslim dianjurkan untuk memanjatkan doa. Hal ini dikarenakan doa menjadi senjata dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin bagi manusia terlihat seperti mustahil namun karena doa dijabah oleh Allah hal itu bisa menjadi kenyataan. Seperti tertuang dalam hadist riwayat Al Hakim dari Ali bin Abi Thalib, sebagai berikut.

"Doa itu senjata dan kekuatan orang beriman."

Satu diantara banyak doa yang bisa dipanjatkan di waktu pagi yakni melalui bacaan surat Al-Waqiah. Sebab, surat Al-Waqiah memiliki banyak keutamaan. Beberapa keutamaan dari Surat Al-Waqi'ah ini adalah mendatangkan rezeki yang berlimpah, memperoleh kekayaan, dijauhkan dari kemiskinan, dan dipermudah tercabutnya roh ketika sakaratul maut.

Surah Al Waqiah termasuk dalam surah Makkiyah yang terdiri dari 96 ayat. Dalam Alquran, surah Al Waqiah terletak pada juz ke-27. Dinamakan Al Waqiah karena diambil dari lafal Al Waqiah yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang artinya kiamat.

Jika ingin membaca dan mempelajari surat Al Waqiah, berikut brilio.net rangkum bacaan surat Al Waqiah lengkap dengan bahasa latin dan artinya. Disadur dari laman litequran.net pada Jumat (31/12).

1.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

I waqa’atil-wqi’ah

"Apabila terjadi hari kiamat,"

2.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Laisa liwaq’atih kibah

"tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya."

3.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Khfiatur rfi’ah

"(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),"

4.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

I rujjatil-aru rajj

"apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,"

5.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa bussatil-jiblu bass

"dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,"

6.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Fa knat hab`am mumba

"maka jadilah ia debu yang beterbangan,"

7.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa kuntum azwjan alah

"dan kamu menjadi tiga golongan."

8.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Fa a-bul-maimanati m a-bul-maimanah

"Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu."

9.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa a-bul-masy`amati m a-bul-masy`amah

"Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu."

10.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Was-sbiqnas-sbiqn

"Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,"

11.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Ul`ikal-muqarrabn

"Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah."

12.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

F janntin-na’m

"Berada dalam jannah kenikmatan."

13.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Sullatum minal-awwaln

"Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,"

14.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa qallum minal-khirn

"dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian"

15.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

‘Al sururim maunah

"mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,"

16.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Muttaki`na ‘alaih mutaqbiln

"seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan."

17.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Yafu ‘alaihim wildnum mukhalladn

"Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,"

18.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Bi`akwbiw wa abrqa wa ka`sim mim ma’n

"dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,"

19.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

L yuadda’na ‘an-h wa l yunzifn

"mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,"

20.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa fkihatim mimm yatakhayyarn

"dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,"

21.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa lami airim mimm yasytahn

"dan daging burung dari apa yang mereka inginkan."

22.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa run ‘n

"Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,"

23.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Ka`amlil-lu`lu`il-maknn

"laksana mutiara yang tersimpan baik."

24.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Jaz`am bim kn ya’maln

"Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan."

25.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

L yasma’na fh lagwaw wa l ta`m

"Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,"

26.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Ill qlan salman salm

"akan tetapi mereka mendengar ucapan salam."

27.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa a-bul-yamni m a-bul-yamn

"Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu."

28.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

F sidrim makhd

"Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,"

29.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa al-im mand

"dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),"

30.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa illim mamdd

"dan naungan yang terbentang luas,"

31.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa m`im maskb

"dan air yang tercurah,"

32.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa fkihating karah

"dan buah-buahan yang banyak,"

33.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

L maq’atiw wa l mamn’ah

"yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya."

34.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa furusyim marf’ah

"dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk."

35.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

- foto: litequran.net

Inn ansya`nhunna insy`

"Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung"

36.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Fa ja’alnhunna abkr

"dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan."

38.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

‘Uruban atrb

"penuh cinta lagi sebaya umurnya."

38.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Li`a-bil-yamn

"(Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,"

39.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Sullatum minal-awwaln

"(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu."

40.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa ullatum minal-khirn

"dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian."

41.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa a-busy-syimli m a-busy-syiml

"Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?"

42.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

F sammiw wa amm

"Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih,"

43.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa illim miy yamm

"dan dalam naungan asap yang hitam."

44.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

L bridiw wa l karm

"Tidak sejuk dan tidak menyenangkan."

45.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Innahum kn qabla lika mutrafn

"Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan."

46.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa kn yuirrna ‘alal-inil-‘am

"Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar."

47.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa kn yaqlna a i mitn wa kunn turbaw wa ‘iman a inn lamab’n

"Dan mereka selalu mengatakan: “Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?"

48.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

A wa b`unal-awwaln

"apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?”

49.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Qul innal-awwalna wal-khirn

"Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,"

50.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Lamajm’na il mqti yaumim ma’lm

"benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal."

51.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Summa innakum ayyuha-llnal-mukaibn

"Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,"

52.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

La`kilna min syajarim min zaqqm

"benar-benar akan memakan pohon zaqqum,"

53.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Fa mli`na min-hal-bun

"dan akan memenuhi perutmu dengannya."

54.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Fa syribna ‘alaihi minal-amm

"Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas."

55.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Fa syribna syurbal-hm

"Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum."

56.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

H nuzuluhum yaumad-dn

"Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan."

57.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Nanu khalaqnkum falau l tuaddiqn

"Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?"

58.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

A fa ra`aitum m tumnn

"Maka, terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan."

59.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

A antum takhluqnah am nanul-khliqn

"Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?"

60.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Nanu qaddarn bainakumul-mauta wa m nanu bimasbqn

"Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,"

61. 

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

‘Al an nubaddila amlakum wa nunsyi`akum f m l ta’lamn

"untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui."

62.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa laqad ‘alimtumun-nasy`atal-l falau l taakkarn

"Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?"

63.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

A fa ra`aitum m tarun

"Maka, terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam."

64.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

A antum tazra’nah am nanuz-zri’n

"Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?"

65.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Lau nasy`u laja’alnhu human fa altum tafakkahn

"Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang."

66.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Inn lamugramn

"(Sambil berkata): “Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian”,"

67.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Bal nanu mahrmn

"bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa."

68.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

A fa ra`aitumul-m`alla tasyrabn

"Maka, terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum."

69.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

A antum anzaltumhu minal-muzni am nanul-munziln

"Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?"

70.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Lau nasy`u ja’alnhu ujjan falau l tasykurn

"Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?"

71.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

A fa ra`aitumun-nrallat trn

"Maka, terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu)."

72.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

A antum ansya`tum syajaratah am nanul-munsyi`n

"Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?"

73.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Nanu ja’alnh takirataw wa mat’al lil-muqwn

"Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir."

74.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Fa sabbi bismi rabbikal-‘am

"Maka, bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar."

75.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Fa l uqsimu bimawqi’in-nujm

"Maka, Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Alquran."

76.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa innah laqasamul lau ta’lamna ‘am

"Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui."

77.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Innah laqur`nung karm

"Sesungguhnya Alquran ini adalah bacaan yang sangat mulia,"

78.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net foto: litequran.net

F kitbim maknn

"pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),"

79.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

L yamassuh illal-muahharn

"tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan."

80.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Tanzlum mir rabbil-‘lamn

"Diturunkan dari Rabbil ‘alamiin."

81.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

A fa bihal-adi antum mud-hinn

"Maka, apakah kamu menganggap remeh saja Alquran ini?"

82.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa taj’alna rizqakum annakum tukaibn

"Kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah."

83.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Falau l i balagatil-ulqm

"Maka, mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,"

84.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa antum na`iin tanurn

"padahal kamu ketika itu melihat,"

85.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa nanu aqrabu ilaihi mingkum wa lkil l tubirn

"dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,"

86.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Falau l ing kuntum gaira madnn

"maka, mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?"

87.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Tarji’nah ing kuntum diqn

"Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

88.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Fa amm ing kna minal-muqarrabn

"adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),"

89.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Fa rauuw wa rainuw wa jannatu na’m

"maka, dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan."

90.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Wa amm ing kna min a-bil-yamn

"Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,"

91.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Fa salmul laka min a-bil-yamn

"maka, keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan."

92.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa amm ing kna minal-mukaibna-lln

"Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,"

93.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Fa nuzulum min amm

"maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,"

94.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Wa taliyatu jam

"dan dibakar di dalam jahannam."

95.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

foto: litequran.net

Inna h lahuwa aqqul-yaqn

"Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar."

96.

Bacaan surat Al-Waqiah © litequran.net

-foto: litequran.net

Fa sabbi bismi rabbikal-‘am

"Maka, bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar."

(brl/far)

RECOMMENDED BY EDITOR

(brl/far)