Brilio.net - Surat Al-Adiyat termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Surat yang terdiri dari 11 ayat ini diturunkan setelah surat Al-Asr. Nama Al-Adiyat ini diambil dari kata Al-Aadiyat yang terdapat pada ayat pertama dan memiliki arti "berlari kencang."

Secara umum, surat Al-Adiyat menjelaskan tentang ancaman dari Allah SWT kepada manusia yang ingkar dan terlalu mencintai harta benda mereka di dunia. Allah memberikan peringatan pada manusia supaya tidak ingkar kepada nikmat yang telah Ia berikan melalui kisah kuda perang yang berlari kencang.

Dalam surat Al-Adiyat, kuda perang lari sangat kencang hingga kakinya mengeluarkan percikan api ketika bergesekan dengan batu. Hal tersebut bisa terjadi karena kuda harus memenuhi kemauan dari majikannya. Melalui cerita tersebut, sudah seharusnya manusia senantiasa bersyukur dan tidak mengingkari nikmat yang diberikan Allah SWT.

Selain itu, surat ini juga menjelaskan sifat ketamakan manusia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan duniawi hingga membuat mereka kikir. Perilaku tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT ketika mereka dibangkitkan di alam kubur.

Tak hanya mensyukuri nikmat Allah dan mengingatkan supaya tidak tamak, kamu juga bisa mendapatkan berbagai keutamaan dengan membaca surat Al-Adiyat. Beberapa keutamaan yang kamu dapatkan ketika membaca surat Al-Adiyat diantaranya, akan dibangkitkan bersama Amirul Mukminin, mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran, terlepas dari ketakutan, kelaparan, dan rasa haus, serta dilancarkan rezekinya.

Abi Abdullah berkata, "Barangsiapa yang membaca Surat Al-'Adiyat secara istiqamah, maka Allah akan membangkitkannya bersama amirul mukminin secara khusus, ia berada di samping dan dekatnya" (Tsawabul A’mal: 154). Nabi Muhammad pun bersabda Barangsiapa yang membaca surat ini (Surat Al-'Adiyat), maka ia akan diberi pahala seperti pahala orang yang membaca Al-Qur’an, dan barangsiapa yang membacanya dengan istiqamah, sedangkan ia memiliki hutang, maka Allah akan menolongnya untuk melunasi hutang tersebut dengan sangat cepat" (Tafsir Al Burhan, Juz 8: 360).

Mengenai dijauhkan dari ketakutan, hal tersebut disampaikan oleh Ash-Shidiq, "Barangsiapa yang membacanya (Surat Al-'Adiyat) kepada orang yang takut, maka ia akan aman dari ketakutannya, membacanya kepada orang yang lapar, maka ia tenang dari rasa laparnya, dan orang yang kehausan, maka ia akan tenang dari rasa hausnya. Lalu ketika orang yang berhutang membacanya secara istiqamah, maka Allah akan melunasi hutangnya, dengan izin Allah" (Tafsir Al Burhan, Juz 8: 154).

Supaya kamu bisa memahami dan mendapatkan keutamaan dari surat Al-Adiyat, kamu pun bisa membaca surat tersebut. Nah, berikut brilio.net rangkum dari berbagai sumber, Rabu (19/1), inilah bacaan surat Al-Adiyat yang lengkap dengan Arab, latin, dan terjemahannya.

1.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Wal'aadi yaati dabha

Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah,

2.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Fal muuri yaati qadha

dan kuda yang memercikkan bunga api (dengan pukulan kuku kakinya),

3.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Fal mughiiraati subha

dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi,

4.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Fa atsarna bihii naq'a

sehingga menerbangkan debu,

5.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Fawa sathna bihii jam'a

lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

6.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Innal-insana lirabbihii lakanuud

sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada Tuhannya,

7.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Wa innahu 'alaa zaalika la shahiid

dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) keingkarannya,

8.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Wa innahu lihubbil khairi la shadiid

dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.

9.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Afala ya'lamu iza b'uthira ma filqubuur

Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan,

10.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Wa hussila maa fis suduur

dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan?

11.

Bacaan surat Al-Adiyat © 2022 brilio.net

Inna rabbahum bihim yauma 'izil la khabiir

sungguh, Tuhan mereka pada hari itu Maha Teliti terhadap keadaan mereka.

(brl/far)

RECOMMENDED BY EDITOR

(brl/far)